Statuten

Procedure baankeuringen:

Wie is verantwoordelijk voor de baankeuringen?

Het hoofdbestuurslid die de rol van wedstrijdcoordinator vervult. Momenteel is dat Rieks Dubbink.

Wie verricht de baankeuringen?

Officieel wijst het bestuur mensen aan die samen de baankeuringscommissie vormen. De wedstrijd-coördinator zal hierin zitting hebben, samen met een of meer uitvoerende leden.
Momenteel bestaat de baankeuringscommissie uit Rieks Dubbink en Gerry van der Kolk.

Wanneer moet een baankeuring gedaan worden?

Een baankeuring wordt uitgevoerd naar aanleiding van een geplande nationale wedstrijd. Een baankeuring met een positieve uitkomst geeft recht op een ‘keurings-bewijs’. Dit keurings-bewijs is in principe drie jaar geldig. De geldigheid komt automatisch te vervallen als er wijzigingen aan de crossbaan worden aangebracht; dit betekent dat een nieuwe baankeuring moet worden aangevraagd, in de volgende gevallen:
– aanpassen van hindernissen en/of bochten;
– vernieuwing startinstallatie en/of starthek;
– verandering van de toplaag;
– verandering van permanente belijning en/of omheining van de baan.

Wanneer wordt een baankeuring ingepland?

Een outdoor fietscross-baan waarop een nationale wedstrijd wordt gereden, moet 6 maanden voor de wedstrijd gereed zijn en aan de eisen voldoen.

Om die reden wordt eerste baankeuring gepland op een datum circa 7 maanden voor de wedstrijd. Als er zaken zijn die direct moeten worden aangepast, dan krijgt de club daar één maand voor. Een eventuele herkeuring kan dan 6 maanden voor de wedstrijd gedaan zijn.

Wat kost een baankeuring?

De eerste baankeuring die wordt uitgevoerd in verband met een geplande nationale wedstrijd, is gratis.

Verenigingen dienen ervoor te zorgen dat hun fietscross-baan ruim op tijd klaar is voor een nationale wedstrijd. Wanneer een baankeuring aanleiding geeft tot een herkeuring, kost die herkeuring geld.
Het kost ook geld als leden van de baankeuringscommissie voor niets komen (afspraak gepland en de clubvertegenwoordiger komt niet opdagen) of als de baan bij een eerste keuring in dermate slechte staat verkeerd, dat hij wordt afgekeurd.
In al deze gevallen wordt €100,00 in rekening gebracht.

Deze kosten-regeling is vastgesteld door de Federatieraad in haar vergadering in November 2007.